Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KRACHT DER MAGNETEN / KRAFT DER MAGNETE

QUAACKENBURGH

Werking van de magneten/Wirkung der Magnete

Magneethart of strip voor snellere werking

Het magneethart of de magneetstrip kunnen op elke willekeurige plaats gedragen worden.

Ze bestaan uit twee delen:

  • Het magneetelement (in staal of koper), dat onder de kleding, met het logo naar de huid gericht zijn magneetkracht aan het lichaam geeft.
  • Het tegenstuk uit edelstaal, dat aan de buitenzijde gedragen wordt en de magneet zo op zijn plaats houdt.

Gebruik: Breng het magneethart zo dicht mogelijk bij het te behandelende probleem aan om een zo snel mogelijk resultaat te krijgen. Via het bloed kan de magneetkracht zijn werking over het gehele lichaam verspreiden en voor meerder klachten tegelijk werkzaam zijn. Niet u, maar het lichaam zelf zal uiteindelijk beslissen of, en welke klacht het eerste verholpen gaat worden. 

U kunt het magneethart ook gebruiken om chakra’s, meridiaanpunten en acupunctuurpunten te stimuleren. 

Hartjes met aan een zijde koper hebben als extra werking dat ze kunnen werken tegen ontstekingen en allergieën. Door een zuur in onze transpiratie zal wat koper worden vrijgemaakt van het hartje en op de huid een verkleuring geven. Deze verkleuring wordt gedeeltelijk door de huid en het bloed opgenomen en zal op de plek van ontsteking zijn werking doen. Koper werkt in dit geval positief op de ontsteking of allergie. 

Draag het hartje vooral tijdens de nacht. Je zweet dan wat meer en het lichaam is dan in de herstelmodus.Overdag mag je de verkleuring afwassen. Het koper heeft zijn werk dan al gedaan. Inzetbaar bij reuma, artritis, artrose, psoriasis, MS, long- en blaasontsteking, bronchitis, astma, griep en verkoudheid, hooikoorts of dierallergie enz. 

In de meeste gevallen is een normaal hartje voldoende werkzaam, bij twijfel even navragen of een hartje met koper nemen. 

Verdere inzetgebieden van het hartje (met of zonder koper)

Insektenbeten: Het magneethart zo snel mogelijk op de plaats drukken waar men gestoken is. Het gif kan sneller afgevoerd worden en allergische reacties kunnen verminderen.

Spierpijn en andere pijnen: Met het magneethart masseren (draaiende bewegingen op de pijn plek maken). Aansluitend het magneethart ter plekke bevestigen. Door de pulserende werking kan de pijn sneller afnemen.

Blauwe plekken: Draag het magneethart, eventueel met pleister op de blauwe plek geplakt. LET OP! Niet helemaal dichtplakken met tape, want dan kunnen brandwonden ontstaan. Na 10 tot 15 uren zal de blauwe plek, en de pijn, onder het hartje verdwenen zijn door de betere doorbloeding en de daardoor snellere afvoer van afvalstoffen.

Acne: Hetzelfde kan bij acne (puistjes) gebeuren nadat je voor enkele minuten met een hartje erover wrijft. Het puistje zal verschrompelen, uitdrogen.

Ongesteldheid, buikpijn: Het magneethart onder de navel dragen, als je daarbij nog last hebt van de onderrug achter, anders voor.

Darmklachten, verstoppingen, aambeien, ischias, lendepijn, spataderen, problemen met de blaas en de nieren, prostaatklachten, botziekten, bloedarmoede en wisselende bloeddruk: Het magneethartonder het stuitje, of zo laag mogelijk op het schaambeen dragen.

Futloosheid, weinig energie: Het magneethart boven de navel dragen aan de voorzijde.

Hoofdpijn, migraine:Het magneethart met koper op de schouder of in de nek, of eventueel tijdelijk in het haar klemmen.

Verstuiking, breuken: Plaats het magneethart op de plaats van de blessure.

Rusteloze benen, etalagebenen: Het magneethart op de benen of op de heup dragen

Onzekerheid, concentratie:Het magneethart vlak boven de navel dragen.

Depressie, emotionaliteit: Het magneethart midden tussen navel en schaambeen dragen.

Ontgiften met voetenbad: Het magneethart in een warm voetenbad leggen

en dan een half uurtje tot een uur de voeten baden om zo de slakstoffen uit de benen te spoelen.

Groente, fruit bewaren:Wanneer je het magneethart bij je groente of fruit legt zal het langer goed blijven.

Onderhoudstips: De koperzijde van het magneethart is voorzien van een beschermlaagje. Dit laagje kan eenvoudig met nagellakremover verwijderd worden, zodat het koper sneller kan werken.Door normaal dragen zal dit laagje ook vanzelf verwijderd worden, dit zal alleen wat meer tijd in beslag nemen. Verkleuringen door de koper op de huid zijn normaal en tonen aan dat de koper werkzaam is. Het koper zelf zal ook verkleuren. Dit is een normaal proces en niet nadelig voor de werking. Door het koper kunnen verkleuringen op uw kleding ontstaan die niet meer te verwijderen zijn.

Dromen:

Sommige mensen dromen intenser wanneer ze ’s nachts magnetische sieraden dragen. Je kunt dit bekijken als een uitnodiging tot een versterkte droomwereld of je magnetische sieraden ’s nachts uitdoen als je dit niet wenst. Dromen reinigt de geest en door actieve droomcontrole kan je een groter positief effect op je fysieke en mentale welzijn bereiken. Het is niet ongewoon dat oude zorgen en onbewuste problemen stap voor stap opgelost raken. Er wordt gezegd dat dromen belangrijk zijn voor het verwerken van wat we gedurende de dag meemaken. Dromen reinigen de geest.

Gevoelens:

Door magnetische sieraden te dragen kunnen soms onderdrukte emoties en gevoelens aan de oppervlakte komen. De magnetische kracht regelt niet alleen lichaamsfuncties, maar heeft ook invloed op gedachten en gevoelens via andere energetische wegen. Met voldoende energie valt het dagelijkse leven beter te organiseren.

Sommige mensen ervaren dikwijls al snel na het omdoen van een magnetisch sieraad een aangenaam warmtegevoel of een licht prikkelend gevoel in het hoofd of in de vingers en de handen. Dit is het gevolg van de verbeterde doorbloeding. De energiebalans verbetert hierdoor en de zelfhelende krachten van het lichaam worden versterkt.

De klachten kunnen, net als bij de homeopathie eerst kort verergeren. Afvalstoffen worden dan versterkt losgemaakt en kunnen niet snel genoeg worden afgevoerd. Hier helpt dan extra veel water drinken en beweging.

Verder kan men de werking langzaam opbouwen door de sieraden telkens voor een paar uur te dragen, om ze daarna een paar uur niet te dragen.

De tijd van dragen langzaam opvoeren tot het prettig voelt.

De werking vervangt nooit een bezoek aan uw arts of het gebruik van medicijnen. Wanneer u elektronische implantaten draagt, zoals bv. een pacemaker, vraag dan eerst uw arts.

Veel plezier met uw magneetsieraden.

Dat ze u mogen brengen wat u ervan verwacht.

Onze Tips/Unsere Tips

Nederlands:

Sinds augustus 2005 dragen wij magneetsieraden. Deze hebben zoveel voor ons betekend dat wij ze iedereen zou willen aanbevelen.

Door mijn werk als spiritueel energetisch therapeut heb ik de gezondheid onder-steunende werking van de magneten uitgebreid kunnen testen, bestuderen en de positieve reacties van vele cliënten hebben dit alleen maar bevestigd.

We hopen dat u vindt wat u zoekt.

Met het brede aanbod magneet sieraden en accessoires, dat beschikbaar is, vindt u vast en zeker wat u zoekt

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier.

Deutsch:

Seit August 2005 tragen wir Magnet-schmuck. Er gilt für uns als Vitamine M (Magnet). Da der Schmuck bei uns so viel bewirkt hat, können wir es nur jedem empfehlen.   

Durch meine Arbeit, als Spiritueller/ Energetischer Therapeut, habe ich die Gesundheit unterstützende Wirkung von Magneten ausgiebig testen und studieren können. Das positive Feedback vieler Klienten hat mich darin noch bestätigt.   

Wir hoffen Sie finden alles was sie benötigen.  

Mit dem breiten Angebot an Magnetschmuck und Accessoires, das zur Verfügung steht, finden Sie sicher das Passende für Sie. 

Wenn Sie noch Fragen oder Bemerkungen haben, bitte kontaktieren Sie uns indem Sie uns das Kontaktformular zuschicken.

Magnetstrip oder Herz für schnellere Wirkung

Das Magnetherz oder der Magnetstrip kann auf jede Stelle getragen werden.

Sie haben zwei Teilen:

* Das Magnetelement (in Stahl oder Kupfer), das unter die Kleidung getragen mit das Logo richtung Körper seine Magnetkraft an den Körper abgibt.

* Dat gegenstück aus Edelstahl, das Über die Kleidung getragen wirdund der Magnet an seine Stelle festhält.

Gebrauch: Platziere das Magnetherz so dicht wie möglich an der zu behandelnden Stelle um so schnell wie möglich Resultate zu erzielen.

Durch das Blut kann die Magnetkraft seine Wirkung über den gesamten Körper verteilen und gleichzeitig gegen mehrere Beschwerden wirksam sein. Nicht Sie, sondern Ihr Körper entscheidet letztendlich welche Beschwerde zuerst aufgelöst wird. 

Sie können das Magnetherz auch nutzen, um Chakra’s Meridianpunkte oder Akkupunkturpunkte zu stimulieren. 

Magnetherzen mit Kupfer haben als Extra, dass sie gegen Entzündungen und Allergien helfen können. Durch eine Säure in unserem Schweiß wird etwas Kupfer aus dem Herzen frei gesetzt, dies führt zu einer Verfärbung auf unserer Haut. Diese Verfärbung wird teilweise durch die Haut und das Blut aufgenommen und entfaltet so seine entzündungshemmende Wirkung. Kupfer wirkt in diesem Fall positiv auf die Entzündung oder Allergie. 

Trage das Herz vor allem Nachts. Sie Schwitzen dann etwas mehr und der Körper ist im „Wiederherstellungsmodus“. Tagsüber können Sie die Verfärbung abwaschen, dass Kupfer hat seine Arbeit dann schon getan. Einsetzbar bei Rheuma, Arthritis, Arthrose, Psoriasis, MS, Lungen- und Blasenentzündungen, Bronchitis, Asthma, Grippe und Erkältungen, Heuschnupfen oder tierischen Allergien, etc. 

In den meisten Fällen ist ein normales Herz völlig ausreichend, bei Zweifeln eben nachfragen oder ein Herz mit Kupfer nehmen.  

Weitere Einsatzmöglichkeiten des Herzens (mit und ohne Kupfer).  

Insektenstiche: Das Magnetherz so schnell wie möglich auf die Stelle drücken, an der man gestochen wurde. Das Insektengift kann schneller abtransportiert werden und allergische Reaktionen können vermindert werden.   

Muskel und andere Schmerzen: Mit dem Magnetherz massieren (drehende Bewegungen auf dem Ort des Schmerzes machen). Anschließend das Magnetherz an dieser Stelle tragen. Durch die pulsierende Wirkung kann der Schmerz schneller abnehmen.   

Blaue Flecken: Trag das Magnetherz, evtl. mit einem Pflaster befestigt, auf dem blauen Fleck. ACHTUNG! Nicht komplett abkleben, sonst könnten Brandwunden entstehen. Nach 10 bis 15 Stunden sollte der blaue Fleck und die Schmerzen unter dem Herzen, durch die bessere Durchblutung und den schnelleren Abtransport der Abfallstoffe, verschwunden sein.   

Akne: Gleiches kann mit Akne (Pickeln) passieren, nachdem Sie für einige Minuten mit dem Herzen darüber reiben. Die Pickel schrumpfen und trocknen aus.   

Unwohlsein, Bauchschmerzen: Das Magnetherz unterhalb des Bauchnabels tragen. Wenn Sie dabei noch Probleme mit dem unteren Rücken haben, tragen Sie es in dieser Höhe am Rücken.  

Darmbeschwerden, Verstopfung, Hämorriden, Ischias, Rückenschmerzen, Krampfadern, Blasen-, Nieren- oder Prostata Probleme, Knochenerkrankungen, Blutarmut und schwankender Blutdruck: Das Magnetherz unter dem Steißbein oder so tief wie möglich auf dem Schambein tragen.  

Lethargie, Energiemangel: Das Herz auf dem Bauch über dem Nabel tragen.   

Kopfschmerzen, Migräne: Das Magnetherz mit Kupfer auf der Schulter oder Nacken tragen. Evtl. zeitweilig in das Haar klemmen.

Verstauchungen, Knochenbrüche: Platziere das Magnetherz an der Stelle der Blessur.   

Restless Legs Syndrom: Das Magnetherz auf den Beinen oder der Hüfte tragen.   

Unsicherheit, Konzentrationsschwäche: Das Magnetherz knapp über dem Nabel tragen.   

Depression, Emotionalität: Das Magnetherz mittig zwischen Nabel und Schambein tragen.   

Entgiften mit einem Fußbad: Das Magnetherz in ein warmes Fußbad legen und dann eine halbe Stunde bis eine Stunde die Füße baden um so das Schlacke Material aus den Beinen zu spülen.   

Obst und Gemüse lagern: Wenn du das Magnetherz zu dem Obst oder dem Gemüse legst wird es länger frisch bleiben.   

Gebrauchstipps: Die Kupferseite des Magnetherzens ist mit einer Schutzschicht versehen. Diese kann mit Nagellackentferner abgelöst werden, so dass das Kupfer schneller wirken kann. Durch normales tragen wird diese Schicht ebenfalls entfernt, dies wird lediglich etwas länger dauern. Verfärbungen auf der Haut sind normal und zeigen an, dass das Kupfer wirksam ist. Durch das Kupfer können Verfärbungen auf Ihrer Kleidung entstehen, die nicht mehr zu entfernen sind.   

Träume: Einige Menschen träumen intensiver wenn sie nachts magnetischen Schmuck tragen. Sie können dies als eine Einladung in eine verstärkte Traumwelt verstehen oder ihren Magnetschmuck nachts ablegen, falls Sie dies nicht wollen. Träumen reinigt den Geist und durch aktive Traumkontrolle können Sie einen größeren positiven Effekt auf Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden erreichen. Es ist nicht ungewöhnliche, dass alte Sorgen und unbewusste Probleme Schritt für Schritt gelöst werden. Es wird gesagt, dass Träume wichtig sind, um zu verarbeiten was wir im Laufe des Tages erlebt haben. Träumen reinigt den Geist.   

Gefühle: Durch das Tragen von Magnetschmuck können manchmal unterdrückte Gefühle und Emotionen an die Oberfläche kommen. Die Magnetkraft regelt nicht nur die Körperfunktionen, sondern beeinflusst auch Gedanken und Gefühle durch andere energetische bahnen. Mit genügend Energie fällt es Ihnen leichter den Alltag zu organisieren. Einige Menschen machen die Erfahrung, dass Sie ein angenehmes, warmes Gefühl durchströmt oder Finger und Hände leicht anfangen zu kribbeln, kurz nachdem sie Magnetschmuck angelegt haben. Dies ist eine Folge der besseren Durchblutung. Die Energiebalance verbessert sich hierdurch und die Selbstheilungskräfte des Körpers werden verstärkt. Die Beschwerden können sich, wie bei der Homöopathie, zuerst verschlimmern. Abfallstoffe werden dann verstärkt gelöst und können nicht schnell genug abtransportiert werden. Hier hilft dann extra viel Wasser trinken und Bewegung. Weiter kann man die Wirkung langsam aufbauen, indem der Schmuck zuerst ein paar Stunden getragen wird und dann für einige Stunden wieder abgelegt wird. Die Zeit in der der Schmuck getragen wird, langsam erhöhen, bis es sich den ganzen Tag lang gut anfühlt. 

Ihr Gebrauch kann niemals den Arzt-besuch oder die Einnahme von Medika-menten ersetzen. Wenn Sie elektronische Implantate tragen, wie z.B. einen Herz-schrittmacher, dann halten Sie bitte zuerst Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Viel Spaß mit Ihrem Magnetschmuck!

Auf das er Ihnen das bringt, was Sie sich davon versprechen.